"A sociedade reclama un modelo económico máis sostible e o sector financeiro debe atender esta demanda canalizando recursos aos proxectos empresariais que incorporen criterios de sostibilidade na súa gobernanza e operacións"

Juan Carlos Escotet, Presidente de ABANCA.