A Responsabilidade Social constitúe unha das nosas prioridades polo compromiso coa sociedade e a contorna natural na que operamos. Recoñecemos a urxencia e a importancia de adoptar medidas que potencien un modelo de actuación social comprometido cun impacto positivo.