RESULTADOS 2022. ABANCA xerou 217 millóns de beneficio en 2022, un 41% máis que en 2021 en termos recorrentes