RESULTADOS 2018. ABANCA gaña 430 millóns e sitúa a súa rendibilidade no 11,4%