Recoñecemos a importancia de sumar esforzos e levar a cabo medidas de adaptación e mitigación do cambio climático, ademais de promover iniciativas de protección e sensibilización da biodiversidade.