O obxectivo da Educación Financeira é contribuír a que o maior número de persoas posible teña información dabondo para poder tomar decisións responsable e informadas sobre as súas finanzas persoais. Desde que se puxo en marcha, o programa está deseñado universal e inclusivamente e conta con actividades adaptadas ás necesidades de formación en finanzas que presentan os diferentes colectivos sociais segundo a etapa da vida na que están.